DuyphongFX88

Cơ hội mua BTCUSD trên khung D1

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên khung D1 có zone tích lũy khá đẹp, canh mua tại đây, kì vọng test 16k - 20k và cao hơn nữa trong năm nay
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.