minhthangvt3008

Dự Đoán BTC theo mô hình cup and handle

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đây là dự đoán của mình theo mô hình cup & handle và kết hợp với Bull flag thì BTC sẽ hồi về khoảng giá 8k550 và sẽ đạt 12K là có thể .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.