Fondex

BTCUSD H4 Hố đã được đào

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi trượt giá tương đối sâu thì gần như ngay lập tức BTC đã tăng giá trở lại một cách rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, đây chưa thể coi là dấu hiệu phục hồi bởi lẽ thời điểm này giá BTC rất biến động. Để được coi là một dấu hiệu phục hồi, nó phải có một sự ổn định. Do đó, tôi nghĩ BTC sẽ quay trở lại vùng giá 3.800 rồi sau đó sẽ tiếp tục rơi về vùng giá 3.600

Sell BTC - 3.800
TP: 3.650 - 3.700

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.