JohnnyTranFx

Tổng quan thị trường ngày 19/07 và nhận định ngày 20/07

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
BTC đóng nến phiên ngày 19/07 tạo nến xanh to dài, râu trên ngắn hơn râu dưới.
Volume giao dịch ngày 19/07 cao, lớn hơn cả Vol ngày 18/07 (ngày break-out hộp Darvas).
Đóng nến ngày giá nằm phía ngoài band trên của BB, cách xa band giữa, 2 band trên và dưới có xu hướng mở rộng.
=> đà tăng có thể đến trong vài phiên sắp tới. Xu hướng tăng giá tiếp tục được duy trì trên khung daily.
Hành động: Không mua mới, nếu mua phải xem H4 điều chỉnh để canh mua. Hàng cũ chờ canh bán.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.