xuanhaimmoer

Bitcoin - Phân tích theo sóng Elliot - Điều gì xảy ra tiếp theo?

Đào tạo
xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ở bài này các sóng mình đã vẽ rất rõ ở bên trên, mọi người phóng to biểu đồ ra để có thể thấy từng sóng nhỏ và mục tiêu trung hạn cho từng sóng trên biểu đồ của Bitcoin

LIKE bài này và để lại bình luận để ủng hộ tác giả nhé !
Bình luận:
Bitcoin đang rơi theo dự đoán !
Bình luận:
Cập nhập ngày 25/12/2018

Bitcoin - Chiến lược và xu hướng cho hiện tại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.