hangnq0846123366

BTC khả năng giảm sâu khi thiết lập đáy mới 36000-36500!

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhận định BTC khả năng giảm sâu được phân tích như trên chart. Ae có thể tham khảo và follow theo chiến lược. Goodluck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.