COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã phá đường xu hướng, dự báo sẽ có khả năng quay trờ về hỗ trợ và tăng lên tiếp