UnknownUnicorn23499361

Sóng Elliott của BTC khung 15 phút

UnknownUnicorn23499361 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin ( BTCUSD ) có thể đang hoàn thành sóng (v) trong sóng c của dạng điều chỉnh Elongated Flat (một dạng mở rộng)
Điểm kết thúc của sóng c thường nằm trong khoảng bằng 2 tới 3 lần sóng a
Sóng (v) có thể thấp hơn (iii) (trường hợp Trunction hoặc Wave 5 Failed theo Elliott )

c vượt 3 lần a, plan không có hiệu lực

***
Chú ý cấp độ sóng và khung thời gian.
Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi, không phải lời khuyên đầu tư.
Bình luận:
* iv và v chưa hoàn thành
Bình luận:
UPDATE
iv có thể đã hoàn thành ở 4855x
Bình luận:
IDEA này không phải gợi ý cho giao dịch LONG hoặc SHORT
Chỉ giúp nhận ra xu hướng và chờ thời điểm vào lệnh đẹp.
Ví dụ khi giá không vượt lên vùng 50k mà đảo chiều giảm thì tôi sẽ xem xét lệnh Sell (Short) dưới sóng iv
Bình luận:
Một khả năng khác
Sóng v đã kết thúc
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.