mayquanxi

Fibonacci mở rộng

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá có thể sẽ cần hỗ trợ mạnh tại mức fib 23.6(6590) trước khi tiến thẳng lên đỉnh cũ

Bình luận