NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá bitcoin sáng 29.12.2021

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sẽ cí 1 phiên sáng hồi nhẹ,có thể giao dịch giữ buy trong ngày vào lúc 7h sáng, chúng mình sẽ cập nhật khi có tín hiệu đảo chiều
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.