Binhes16190

Em mơ về bitcoin

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Em mơ thấy bitcoin lên 56-57 trong đêm nay! Nhưng em không giải thích được bằng ngôn từ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.