DuyphongFX88

Cơ hội mua đáy Bitcoin đang tới dần. Anh em chuẩn bị lên tàu

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Với cú tăng giá mạnh mẽ từ 3k1 - 9k1 , Bitcoin đã tăng gần x3 từ đáy và giờ mới có dấu hiệu giảm bớt nhiệt để anh em ta vào
Ở các khung thời gian như H8 đang có vùng mua khá đẹp là 7k4 và 6k9
Canh về zone đó và mua giữ dài hạn đợi tín hiệu tiếp
Giao dịch đang hoạt động:
chúc mừng các bạn đã lên thuyền thành công ở zone 1 , dời stop loss lên BE ( break even = trước entry ), TP ( take profit ) tạm thời ở 8k1
Giao dịch đang hoạt động:
sắp đến TP1, chúc mừng ae
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
khá ngon ae nhỉ ^^
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.