Bitcoin đang ở giữa 2 vùng giá, có khả năng là sẽ đi ngang sau đó phá vỡ đi lên