BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mua ở hộp màu xanh, đặt Sl ở đường màu đỏ.
Xu hướng hiện tại : Tăng giá
TP: 7K
Hãy chú ý altcoin
Giao dịch đang hoạt động: Đã active vào hộp xanh, cùng chờ hành động giá!
Đóng lệnh: dừng lỗ: H4 update