tranhoang2th

BTCUSD sell ngắn

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
D giá hiện tại vẫn giao dịch dưới EMA10.
sáng hôm nay có sự phá vỡ mô hình, sell limit như hình.