xuanhaimmoer

Bitcoin BTC/USD 1H - Dấu hiệu tăng

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chúng ta đang ở dải dưới của kênh giá giảm song song và cùng đón chờ 1 nhịp hồi nhẹ từ đây

Tín hiệu rõ ràng khi mà giá có đáy thấp hơn nhưng RSI lại có đáy cao hơn và quay đầu đi lên

DMI 4c cũng cho thấy xu hướng giảm đang bị yếu đi.

Good luck for all !