A_Luan26

Bitcoin : chờ phản ứng với kháng cự mạnh

FTX:BTCUSD   Bitcoin
Theo nhiều nhận định, Bitcoin vẫn chờ phản ứng với 40k ~ 41k xem có đảo chiều để hạ gục đội bò đang cố gắng ngóc đầu lên không.

Nếu ở vùng 40 ~ 41k mà có setup đảo chiều đi xuống thì bán ; còn không xuất hiện việc gấu tấn công thì chờ kèo khác.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.