TradeProPremium

Team Buy BTC Telegram đã có lợi nhuận

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
#BTC ngày 30/12 chart H4:
🏆 Về mặt kỹ thuật hiện BTC đang tìm về vùng hỗ trợ mạnh được thiết lập trước đó lực bán vẫn đang tăng do sức ép cuối năm chốt lời và options đáo hạn ($5.7 tỷ USD) của hợp đồng tương lai CME NGÀY 31/12

🎯 Điểm ‘max pain’ = $48K:
- Người bán options sẽ muốn giá ở $48K, điểm nhiều lệnh lỗ nhất
Vậy chiến lược tam thời được tính toán có thể BTC sẽ giảm mạnh trong ngày đáo hạn hợp đồng và tăng lại vào ngày hôm sau tức 1/1/2022
🍀 Chiến lược ngắn hạn hôm nay: canh BUY BTC vùng giá 46.000-45.800 cắt lỗ tuyệt đối 45.000 chốt lời 47.47.500-48.000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.