COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC có thẻ sẽ còn tiếp tục giảm về vùng 53000USD. Hiện tại chưa xuất hiện tín hiệu để Buy. Tốt nhất quan sát và chờ thêm tại vùng này nếu muốn Buy BTC có vị thế tốt.