UnknownUnicorn4548749

BTC 5/1/2020- Mua ngắn hạn theo mô hình 3 đáy

Giá lên
UnknownUnicorn4548749 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Về trung và dài hạn vẫn kì vọng BTC về 5k6-6k.
Tuy nhiên khung D1 đã xuất hiện tín hiệu mô hình 3 đáy 3 đỉnh( để ý volum giảm dần từ trái qua phải). Nhiều b cũng có thể hiểu đây là mô hình nén trong tam giác hay nêm cũng dc.
Kịch bản:
Buy limit 7k2
SL: 6k7
TP: 8k3 ( vùng cung W1 hợp lưu trendline giảm trung hạn)
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.