mayquanxi

BTC đã tìm được hỗ trợ mạnh tại Fib 0.618

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Với ngưỡng hỗ trợ này nhiều khả năng BTC sẽ bật cao hơn bình thường lên gần ngưỡng 0.23 rồi quay trở về xây dựng mô hình cánh bướm

Bình luận