mayquanxi

BTC đã tìm được hỗ trợ mạnh tại Fib 0.618

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Với ngưỡng hỗ trợ này nhiều khả năng BTC sẽ bật cao hơn bình thường lên gần ngưỡng 0.23 rồi quay trở về xây dựng mô hình cánh bướm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.