VuDucThanhLong

BTC/USD Tổng quan tuần từ 29/10-5/11

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Vậy là đến hiện tại BTC đã side way được 14 phiên liên tiếp sau khi tăng hơn 1000$ ngày 15/10. Liệu tuần này BTC có thể tạo ra sự bứt phá không?
.
Khung 1D, nếu hết ngày 30/10 BTC không thể vượt qua mây kumo đỏ, đường giá sẽ bị hút vào vùng mây dày.
Khi  bước vào mây dày giá sẽ bị giữ ở trong đó khoảng 9 ngày trước khi thoát ra.
Nhìn ở góc độ khác thì vùng mây đó cũng là vùng giúp cho đường giá không bị sập sâu.
Đường Kijun hiện tại đang tạo mặt phẳng ở vùng 7000 và giá sẽ có xu hướng hút về đó.
Tuy nhiên, đường Senkou cũng tạo 1 mức kháng cự ở 6750.
Vậy nên ở khung 1D trước mắt chúng ta sẽ target BTC ở 6725 trong những ngày tới.
Đường Kijun sẽ kết thúc vùng đi ngang ở ngày 8/10. Chúng ta có thể hy vọng BTC bật mạnh vào ngày đó.
Khung 8H, tương tự khung 1D, vùng mây phía trước cũng khá dày. Vùng mây này sẽ kéo dài thêm 8 ngày tiếp theo.
Vậy là ở khung 8H chúng ta cũng đang có sự hỗ trợ từ mây Kumo khá nhiều để giá không sập sâu.
Kijun và Tenkan ở khung 8H đang có xu hướng giao cắt.
Vậy là chúng ta có thể chờ Tenkan cắt Kijun để xác nhận tín hiệu tăng giá ở khung 8H.
Tuy nhiên, với cách xác nhận mây ở khung 8H, chúng ta có thể kỳ vọng mức target cao hơn 6725.

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.