LeTrongHoaiNam

Bitcoin sẽ vẫn có thể tăng trong vài tuần tới

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
tạo lập thị trường đưa bit vào một trend đi ngang và tăng rất từ từ, anh em cẩn thận hóng các vị trí cản để short nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.