LeTrongHoaiNam

Bitcoin sẽ vẫn có thể tăng trong vài tuần tới

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
tạo lập thị trường đưa bit vào một trend đi ngang và tăng rất từ từ, anh em cẩn thận hóng các vị trí cản để short nhé