Samurai_FX_VN

3 kịch bản của BTC

Giá xuống
Samurai_FX_VN Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Hiện tại mô hình sóng A điều chỉnh đã đi đủ nhịp ABC và đang điều chỉnh tiếp từ A lên B. B có thể sẽ hoàn thành sớm bếu nó đi theo mô hình tam giác, nếu không nó sẽ tiếp tục tăng lên vùng 47000 thì mới có thể quay đầu được.
Nên phương án hiện tại là xem nó đi theo mô hình nào thì vào theo mô hình đó. Nhưng tự chung cả 3 phương án đều cho kết quả là giảm.
Phương án tăng giá, tăng lên luôn cũng vẫn có khả năng xảy ra, tuy nhiên vì nó có xác suất xảy ra không cao nên sẽ không được đưa vào đây.
Bình luận:
Nếu giá đi theo kịch bản 1 thì tôi cũng chỉ Sell khi giá phá qua đáy ngỏ mới tạo ra tại vùng 42.6K
Bình luận:
Phương án 1 đã không xảy ra, tiếp theo là chờ đợi xem phuong án 3 có xảy ra hay không, xem khi trạm kênh giá màu xanh có xuất hiện mô hình nến đảo chiều đẹp để vào hay không.
Tiếp tục theo dõi.
Bình luận:
Giá đã đi theo mô hình số 3, để chờ tín hiệu đảo chiều thì sẽ vào, nếu không có tín hiệu đảo chiều thì bỏ qua
Bình luận:
SELL SELL SELL
Bình luận:
Đã giải ngân 30% tại vùng giá 47.6k, nếu giá lên được vùng 48-51k thì sẽ giải ngân nốt 70% khối lượng theo đúng kế hoạch.
Bình luận:
Đã giải ngân đủ vol> SL 53500. Nếu SL mất 1R=3% tài khoản