Trongvinh-FA25

BTC/USD - MÔ HÌNH VAI ĐẦU VAI VÀ CHIẾN LƯỢC BUY THE DIP

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Trong ý tưởng cập nhật thị trường trước đó, chúng ta kỳ vọng về sự kết thúc điều chỉnh của thị trường và kích hoạt chiến lược ''Buy the Dip", trong phiên giao dịch cuối tuần thị trường đã có cú Dip nhỏ, chúng ta có thể thực hiện lệnh mua với kỳ vọng về mô hình VDV, chi tiết được trình bày trong biểu đồ:
- Vị thế mua: Vùng 18,800$
- Stoploss: 18,000$
- Margin: No Margin, 50%-70% Spot

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.