DatTong

BTCUSD, Daily

DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Xu hướng đi lên mạnh
- Giá đã phá vỡ trendline
- Hiện tại, giá đang pullback
--> Chờ giá quay lai test hỗ trợ--> MUA
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.