Leadership

BTC Tăng mạnh lên 7.500 USD, ETH tăng gấp đôi tốc độ sản xuất

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá bitcoin hôm nay bất ngờ tăng mạnh sau khi giảm xuống mức 6.800 USD. Công ty tư vấn và phát triển sản phẩm blockchain Akomba Labs vừa thực hiện thử nghiệm trên mạng Ethereum cho thấy họ có thể tăng tốc độ sản xuất block ít nhất gấp đôi.

Giá bitcoin hôm nay ghi nhận vào thời điểm 6h23 ở mức 7.514,14 USD, tăng 5,29% so với 24 giờ trước. Vào thời điểm 4h44 sáng nay, giá bitcoin giảm xuống mức thấp ở 6.851,62 USD, và từ đó tăng mạnh lên giá hiện tại.

Nhóm phát triển tăng tốc độ sản xuất block Ethereum gấp 2 lần
Công ty tư vấn và phát triển sản phẩm blockchain Akomba Labs vừa thực hiện thử nghiệm trên mạng Ethereum cho thấy họ có thể tăng tốc độ sản xuất block ít nhất gấp đôi.

CoinDesk đưa tin ngay 27/11, Akomba Labs hợp tác với startup blockchain BloXroute, chạy thử nghiệm 2 tuần mạng lưới phân tán blockchain của BloXroute trên mạng lưới Ethereum .

Thử nghiệm cho thấy tốc độ tạo block trung bình giảm đáng kể, từ 350 miligiây giảm xuống 172 miligiây khi có mạng lưới phân tán blockchain này của BloXroute.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.