tradafx

Đợi giá hồi retest và xuất hiện thiết lập bán với BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Khung thời gian 1 giờ.
Sau một động thái tăng giá qua Key level của xu hướng xuống ngắn hạn tại khung thời gian 1 giờ thì giá không có được sự xác nhận xu hướng tăng.
Thay vào đấy là một mô hình phá vỡ giả và đã giảm lại tại ngưỡng 49400.
Hiện tại đã có xác nhận xu hướng giảm trở lại sau động thái tăng này.
Khả năng cao giá đang di chuyển sideway trong phạm vi 49400-46400.
Đợi giá hồi xác nhận cao hơn mức 48200 và thiết lập lệnh bán thì có thể giao dịch với BTC.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ cũ tại 46400.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.