ThaiLiu

Thánh vẽ bậy : Sóng chiều nhấp nhổm

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mô hình tào lao =))
09/12 - 6190
30/12 - 7800
31/ 01 - 5100