dcironcop

BTC dài hạn đến 2020: New ATH!

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ở đây có 2 key event:
+ BTC tạo đáy vùng 5k5-6k vào khoảng cuối năm 2019 - đầu năm 2020.
+ Halving BTC vào tháng 5/2020 dự kiến tạo fomo đủ mạnh để break mô hình triangle và tìm đỉnh mới.