Jack_Dawson

BTC: THEO ĐÀ LAO DỐC US 30

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Hi ae,
Tình hình rạng sáng nay, tất cả các chỉ số US30, US OIL đồng loạt giảm điểm mạnh, hiện tại thì JD vẫn thấy tin tức gì khiến giá cả lao dốc như vậy.
BTC: on-chain ko có dấu hiệu coin lớn đưa lên sàn, để xem sắp tới có tin tức gì sẽ cập nhật cho ae.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.