tradafx

BTC di chuyển trong vùng Sideway

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc giảm.
Giá có xu hướng sideway trong phạm vi từ 60000 đến 62500.
Đợi một phá vỡ rõ ràng ngưỡng kháng cự 62500 và có tín hiệu retest xác nhận thì có thể tìm cơ hội mua.
Hoặc một phá vỡ giảm về ngưỡng hỗ trợ 58000 và xuất hiện mẫu hình đảo chiều thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 67000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.