dinhchien

BTCUSD - Điều chỉnh giảm tuần này 8/4.

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Dự đoán giảm xuống vùng sóng 4 Elliot trong tuần này.