michaelscofield021197

BTC có về được mốc 0.236 của Fibona

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
sau khi chạm vùng kháng cự 48k chót lời khá mạnh BTC về 44k chăng :v
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.