NguyenThang33

Thiên la địa võng đón BTC

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chúng ta hãy cùng chờ đợi nến H1 đóng cửa, nếu nó đóng cửa trên hoặc trong kênh giá và trên hoặc dưới giá Cao/Thấp của nến H1:
- Nếu nến xanh và đóng cửa trên, sẽ vào lênh LONG
- Nếu nến đỏ và đóng của trong (dưới) thì chúng ta sẽ vào lênh SHORT.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.