mayquanxi

Sẽ sớm hình thành tam giác cân

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhưng không rõ xu hướng, RSI ngày cho biết thị trường chưa hề quá bán từ ngày 14/9 do vậy giá có thể xuống tiếp, tuy nhiên biểu hiện giá và khối lượng giảm nhiều cho chúng ta cảm giác không có áp lực bán, thị trường có xu hướng lên, nhưng chắc chắn rằng sắp có biến động lớn khi KL và giá co thắt dần lại gần đỉnh tam giác.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.