BlockInfo

BTCUSD

Giá lên
BlockInfo Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Update Bitcoin ngày 14/1/2022.
Hiện tại xu thế bitcoin vẫn là tăng trên khung H1 khi lực mua vẫn đang chiếm ưu thế hơn.
Kì vọng 3-5 ngày tới Bitcoin sẽ tiếp tục test lại vùng 46k sau đó đi ngang tích lũy range 44k-46k để tiếp tục phân phối cho thị trường Altcoin trước khi bước vào chu kì sóng mở 200Day của mình vào tháng 2.
Hỗ trợ Bitcoin vùng 41k
Kháng cự cũng là kì vọng trong xu thế h1 là vùng 46k .
Chúc anh em giao dịch thành công.
Giao dịch đang hoạt động:
Hiện tại bitcoin đi đúng như phân tích.
Cùng chờ đợi vùng 46k nhé
Chúc anh em giao dịch thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.