ModernDow

BTC/USD theo mô hình năm 2014 - 2015

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Kịch bản mới nếu về VÙNG 2k5 thị trường sẽ bốc hơi khoảng 30% nữa, 130 tỷ USD -> 90 TỶ