ModernDow

BTC/USD theo mô hình năm 2014 - 2015

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Kịch bản mới nếu về VÙNG 2k5 thị trường sẽ bốc hơi khoảng 30% nữa, 130 tỷ USD -> 90 TỶ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.