Cập nhật xu hướng trung hạn cho thị trường ,mời các nhà đầu tư xem giá đính kèm theo chart .Biểu đồ phân tích theo sóng e