Sophia2020

Chi tiết hơn ở khung 1H cho BTC những ngày tới

Giá lên
Sophia2020 Pro+ Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xu hướng trung hạn vẫn đang là xu hướng tăng, tôi cập nhật ý tưởng của tôi cho khung giờ chi tiết hơn với giá BTC /USD
Bình luận:
BTC có biến, giảm hơn 1k trong 1 ngày. Dính stoploss tại 7k2. Hủy chart.