Kienthucforex

BTC cho thấy dấu hiệu hồi phục

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tại biểu đồ H4, giá BTC đã tạo ra mô hình 3 đáy với sự phân kỳ ở MACD .
Cây nến thân dài vào tối qua đã tăng nhanh lên gần 47k sau đó giảm mạnh, tuy nhiên giá vẫn đóng cửa trên vùng 44k. Điều này cho thấy, phe mua vẫn rất tích cực tại vùng này.
1 sự hồi phục lên vùng 47k6 là điều có thể sẽ diễn ra trong 1-2 tuần tới. Nếu moment mạnh, nó có thể lên tới 49k .
Về dài hạn, chúng tôi đánh giá nó vẫn sẽ điều chỉnh giảm sâu hơn, mục tiêu 37k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.