mautd

Chart 1W 22/2/2018

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
37 lượt xem
1
- Giá đã ra khỏi kênh giá
- Giá đã ở phía trên đường tâm của BB
- RSI đã ở trên 50 và đang ngóc đầu
- Stoch ở vùng mua vào và đang ngóc đầu

=> BTC đã kết thúc downtrend

Bình luận