MINHTUONG17

Cập nhật sóng nhỏ BTC 14/4/2013.

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đến đâu mình sẽ cập nhật thêm đến đấy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.