tranhoang2th

BTCUSD điểm sell ngắn sắp tới

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
D:Nến D hôm thứ 5 là 1 nên giảm mạnh, nên ta tiếp tục canh sell
BTC có thể canh sell ngắn, tp ngay đáy củ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.