COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC hiện tại giảm mạnh. Tuy nhiên khả năng đây chỉ là sóng giảm trong cấu trúc sóng (X). Vùng chờ mua vẫn như cũ ở vùng 50 -61.8.
Đây chỉ là quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Ace có thể tham khảo và so sánh với phân tích của mình để có những quyết định giao dịch tốt hơn.
Chúc ACE may mắn !