COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC hiện tại giảm mạnh. Tuy nhiên khả năng đây chỉ là sóng giảm trong cấu trúc sóng (X). Vùng chờ mua vẫn như cũ ở vùng 50 -61.8.
Đây chỉ là quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Ace có thể tham khảo và so sánh với phân tích của mình để có những quyết định giao dịch tốt hơn.
Chúc ACE may mắn !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.