Thehuu

BTC/USDT- CHUẨN BỊ LÊN TÀU

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC nhiều khả năng sẽ về test lại vùng 7650-7850$ trước khi phi thẳng 9400-9700$.
Chuẩn bị lên chuyến tàu cho những ai chưa lên đêm qua.