binmnt

Bitcoin đang điều chỉnh - Cần chờ mua tại vùng giá trị!

Giá xuống
BYBIT:BTCUSD.P   BTCUSD Perpetual Contract
Bitcoin ở khung tuần đang điều chỉnh cho một xu hướng tăng sắp tới.
đây là cơ hội để chúng ta mua ở khung D tại vùng giá trị 47k
Một số đồng alt coin đang có xu hướng về điểm xuất phát, xứng đáng để chúng ta gom hàng khi BTC về vùng 47k
BTC trong vài tháng gần đây đã có 1 giai đoạn đi ngang với biên độ khá lớn, nếu từ giờ đến cuối năm nay TBC vẫn giữ được khoảng giá trên 40k thì đây chính là cơ hội tuyệt vời để chúng ta gom alt coin và coin low cap.
Chúc mọi người thành công!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.