Trongvinh-FA25

BTC/USD - Tín hiệu xấu cho thấy nhịp giảm giá mạnh có thể xảy ra

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích kỹ thuật thị trường - Technical Analysis
Phân tích biểu đồ tuần - W1
BTC tiếp tục có thể 01 tuần giá vượt lên trên vùng kháng cự EMA200-W1, tuy nhiên quan sát cây nến này cuối tuần chúng ta vẫn thấy sự từ chối giá xuất hiện và mẫu hình nến để lại dâu trên với khối lượng thấp, chúng ta chưa thấy một sự bứt phá rõ ràng của động lượng cầu. Điều này vẫn gợi ý một tín hiệu tiêu cực cho giá trong ngắn hạn.

Phân tích biểu đồ Daily - D1
Xu hướng chủ đạo trong khung D1 vẫn duy trì xu hướng giảm giá. Kháng cự ngắn hạn của BTC là đường EMA52-D1 ~ 24,000, BTC tiếp tục thất bại - False Break vùng kháng cự này, giá đã giảm trở lại đóng nến và giao dịch 03 phiên D1 dưới kháng cự này, trong 2 phiên giao dịch gần nhất BTC đang test lại kháng cực này với dấu hiệu của sự từ chối giá (rút râu trên).

Tuy nhiên, xét trên sự chuyển động giá chúng ta thấy BTC có một loạt các nến giảm giá thân hẹp với khối lượng thấp, điều này cho thấy tuy áp lực cung không quá lớn, nhưng động lượng cầu cũng đang suy yếu, do vậy giá vẫn giảm chậm chạp và từ từ xuống phía dưới cùng hỗ trợ mà chưa có phản ứng cụ thể của hành động giá, nếu áp lực giảm giá được duy trì giá có thể tiếp tục kiểm tra vùng hỗ trợ 20,000$ trước khi có những phản ứng cụ thể.

Phân tích hành vi giá - Price Behavior
Quan sát hành vi giá ngắn hạn, sau nhịp giảm giá từ vùng đỉnh 24,600$ BTC đang chạm vùng hỗ trợ ngắn hạn EMA200-H4, tại đây đã có dấu hiệu của người mua ngắn hạn tham gia, tuy nhiên giá chỉ tạo ra vùng tranh chấp giá tại hỗ trợ này với động lượng hồi phục yếu, nếu áp lực giảm giá được duy trì và đẩy giá phá vỡ hỗ trợ 22,500$ ~ EMA200 H4, BTC có thể kích hoạt một số vị thế cắt lỗ và tốc độ giảm giá có thể nhanh hơn.

Kết luận
Xu hướng giảm của thị trường trong khung D1 vẫn là xu hướng chủ đạo, BTC tiếp tục thất bại trong việc phá vỡ kháng cự quan trọng hiện tại là đường EMA52-D1 và giảm giá trở lại. Xét hành vi ngắn hạn BTC đang chạm vùng hỗ trợ ngắn hạn EMA200-H4, tại đây đã có dấu hiệu của người mua ngắn hạn tham gia, tuy nhiên giá chỉ tạo ra vùng tranh chấp giá tại hỗ trợ này với động lượng hồi phục yếu, nếu áp lực giảm giá được duy trì và đẩy giá phá vỡ hỗ trợ 22,500$ ~ EMA200 H4, BTC có thể kích hoạt một số vị thế cắt lỗ và tốc độ giảm giá có thể nhanh hơn. Do vậy, chúng ta chưa có cơ sở để kích hoạt vị thế mua mới với thị trường, cần quan sát chuyển động giá tiếp theo để có cơ hội tham gia giao dịch sau nhịp điều chỉnh của thị trường, vị thế short tại vùng giá này có xác suất tương đối nhưng lợi nhuận sẽ khá thấp nên chúng ta nên cân nhắc hạn chế các vị thế giao dịch ngắn hạn tại thời điểm này.

Miễn trừ trách nhiệm: Nhận định thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải và không được xem là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư/mua bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

---------------------------------------------------------
🔴 YouTube: https://www.youtube.com/c/TrongvinhFA25
🟢 TA Education: https://t.me/trongvinhFA25
🟡 Community: https://t.me/Trongvinh_FA25
🟣 Premium Newsletter: https://dubaotiente.com/