tradingpro2012

BTC về 8k7 không nên quá lo, BTC sẽ sớm tăng trở lại 10kx .

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xét theo PTKT BTC điều chỉnh trở lại vùng giá 8k6 - 8k7 để lấp khoảng trống giá trước khi tăng trở lại và đóng cửa tháng 11 trên 10kx là phù hợp.
Trong trường hợp xấu hơn BTC có thể điều chỉnh trở lại 8k3 - 8k4 trước khi bật tăng mạnh lên 10kx do vậy quan điểm cá nhân tôi vùng giá 8k3 - 8k7 là vùng mua cho các holder không phải lúc sợ hãi.Sau nhịp điều chỉnh này BTC hoàn toàn có thể bước vào chu kỳ tăng giá mới với mục tiêu 12k trong 3 tháng tới và mục tiêu test lại đỉnh 19k trong trước tháng 5/2020.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.