ThanhDCOfficial

Chờ sẵn giá breakout khỏi trendline

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại giá Bitcoin đang down khi gặp downtrend. Việc cần làm là chờ giá breakout khỏi downtrend.

Bình luận: Tăng điểm nhẹ